Kwêla: Vlam in die Sneeu - Ingrid Jonker & Andre P. Brink

02 November 13:23

Vyftig jaar nadat Ingrid Jonker by Drieankerbaai verdrink het, verskyn haar briefwisseling met haar minnaar, die skrywer Andre P Brink, in boekvorm. 'Vlam in die sneeu - die liefdesbriewe van André P. Brink en Ingrid Jonker' is die titel van die Afrikaanse weergawe.