Kwêla: Corné en Albert Theron

17 Februarie 20:50

Corné en Albert Theron se grootste vreugde het hul grootste hartseer geword toe hulle nie ’n seuntjie kon aanneem nie. Hulle vertel vir Therese meer oor hul ervaring.